A A A

Marcin Warchoł

Marcin Warchoł

Marcin Warchoł

Kapitan żeglugi wielkiej, płetwonurek, wagabunda. INTP według klasyfikacji osobowości Myers-Briggs , ale przede wszystkim szczęśliwy mąż i ojciec.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/marcin-warchol.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: