A A A

Małgorzata Zuber

Małgorzata Zuber

Małgorzata Zuber

Urodzona 14 marca 1984 roku w Zabrzu. W latach 2003-2008 studentka  Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. Magister filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (2008). Od 2007 roku studentka Akademii "Artes Liberales"; projekty naukowe realizowane pod kierunkiem ks. dr. Henryka Paprockiego (opiekuna naukowego AAL), współpraca z dr. hab. Januszem Dobieszewskim (UW) i prof. dr. hab. Jerzym Kopanią (UwB).

Zainteresowania badawcze: filozofia rosyjska (religijna i społeczna), antropologia filozoficzna, filozofia kultury, historiozofia, metodologia historii. Inne: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

W latach 2004-2008 w Kole Naukowym WolnoMISHlicieli przy MISH UŚ

Aktywny udział w konferencjach i seminariach: referaty (Ogólnopolska Konferencja Studentów i Pracowników Naukowych w Katowicach 2004-2006, Katowice 2005, Gdańsk 2007, Warszawa 2007, Wrocław 2008) i teksty do tomów pokonferencyjnych (Chorzów 2007-2008, Teremiski 2008).

Publikacje naukowe ("Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej", "Czasopismo Filozoficzne", "Initium", seria "Medium Mundi" i in.).

Sekretarz Sekcji Młodzieży Niewidomej i Niedowidzącej przy Okręgu Śląskim Polskiego Związku Niewidomych.

Adres do korespondencji: mzuber0@poczta.onet.pl

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/malgorzata-zuber.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: