A A A

Małgorzata Kulesza

Małgorzata Kulesza

Małgorzata Kulesza

Rocznik 86', studentka (obecnie IV roku). Od kilku lat próbuje pisać (głównie opowiadania).

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/malgorzata-kulesza.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor