A A A

Małgorzata Fryszkiewicz

Małgorzata Fryszkiewicz

Małgorzata Fryszkiewicz

Psycholog, trener, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, doradca personalny. Członek Izby Coachingu. Od 2000 roku współwłaścicielka Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Licencjonowany Praktyk i Mistrz Neurolingwistycznego Programowania oraz Coach ICC. Współzałożyciel, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Trener Biznesu” oraz „Profesjonalny coaching”, realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Współzałożyciel i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie. Od 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu psychologii biznesu (ponad 20000 godzin szkoleniowych, 1500 godzin szkoleń trenerskich). Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center. Prowadzi coaching indywidualny (ponad 1500 zrealizowanych sesji coachingowych). Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych. Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/malgorzata-fryszkiewicz.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: