A A A

Maciej Karpiński

Maciej Karpiński

Maciej Karpiński

Urodził się w 1967 r., w Poznaniu. Studiował prawo i filozofię. Opublikował artykuły poświęcone interpretacji myśli Arthura Schopnehauera, metafizyce relacji zachodzących między życiem a światem oraz strukturze zjawiska ludzkiej wspólnotowości. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat tożsamości myśli i bytu w ujęciu George'a Berkeleya.

Swoje dotychczasowe przesądzenia filozoficzne zawarł w pracy Inicjacje filozoficzne. 39 postulatów. Hasłami, które charakteryzują obrany przez niego kierunek poszukiwań własnych, są: ratio - egzystencja - transcendens - sacrum.

 

e-mail: maka_akam@icpnet.pl

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/maciej-karpinski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: