A A A

Maciej Dombrowski

Maciej Dombrowski

Maciej Dombrowski

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, aktualnie starający się o tytuł magistra z Fizyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Pasjonuje się naukami ścisłymi i wszystkim, co związane z naturą, a dobra muzyka i ciekawy mecz to po prostu codzienny obowiązek.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/maciej-dombrowski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: