A A A

Lucyna Dąbrowska

Lucyna Dąbrowska

Lucyna Dąbrowska

Lucyna Dąbrowska urodziła się i mieszka w Warszawie. Ukończyła filologię ukraińską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako animatorka kultury, dziennikarka, bibliotekarka, tłumaczka języka ukraińskiego i lektorka języka polskiego jako obcego. Publikowała m.in. w „Nowej Europie Wschodniej” oraz w lokalnych mediach. Autorka kilkunastu niezależnych filmów dokumentalnych i fabularnych. Założycielka „Filmowni” – nieformalnej grupy filmowej. Współorganizatorka i jedna z inicjatorek pierwszej Manifyoraz pierwszego Wiecu Równościwe Lwowie.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/lucyna-dabrowska.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: