A A A

Leszek Szulczyk

Leszek Szulczyk

Leszek Szulczyk

urodzony 09 lipca 1960 roku w Białymstoku; z wykształcenia technik mechanik; pracował w wielu zawodach w kraju i poza granicami, m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Paryżu, Polsce – przedstawiciel regionalny producenta narzędzi, właściciel firm w branży żywności mrożonej. Włada biegle językiem rosyjskim i angielskim. Urodzony Podlasianin mieszkał wiele lat w Warszawie i Kielcach. Ojciec pięciorga dorosłych dzieci.

W roku 2007 emigrował do Wielkiej Brytanii i do dziś pracuje w dużej firmie handlowej w Londynie.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/leszek-szulczyk.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: