A A A

Leszek Figurski

Leszek Figurski

Leszek Figurski

Leszek Figurski, M.A., Th.L, Ph.D otrzymał doktorat z filozofii na Fordham University, New York. Uczył filozofii i teologii na wielu uczelniach w USA a obecnie prowadzi wykłady w St. Peter’s University. New Jersey. Specjalizuje się w metafizyce  i logice symbolicznej.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/leszek-figurski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: