A A A

Leszek Andrzej Mroczkowski

Leszek Andrzej Mroczkowski

Leszek Andrzej Mroczkowski

Urodziłem się 8 X 1931 r. w podwarszawskiej miejscowości Pustelnik.
W roku 2012 awansowałem na stopień kapitana Wojska Polskiego. W roku 2014 przeszedłem z Grupy Kampinos AK do Komendy Głównej WiN–Warszawa, gdzie przyjąłem funkcję sekretarza Komendy. Za działalność na rzecz Komendy Głównej WiN otrzymałem stopień podpułkownika.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/leszek-andrzej-mroczkowski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: