A A A

Krzysztof Rajda

Krzysztof Rajda

Krzysztof Rajda

Interesuje się ogólnie informatyką, a konkretniej t programowaniem gier.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/krzysztof-rajda.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor