A A A

Krystyna Kenig

Krystyna Kenig

Krystyna Kenig

Doc. dr hab. Krystyna Kenig, pracownik naukowo-dydaktyczny  Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Autorka wielu publikacji naukowych. W książce A jednak przeżyłem. Losy pilota Dywizjonu 305 Stefana Zygnerskiego umiejętnie łącząc źródła historyczne i rodzinne opisuje losy członka swojej bliskiej rodziny.

Adres internetowy: Stokrotki 24
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: