A A A

Krystyna Bezubik

Krystyna Bezubik

Krystyna Bezubik

Doktor literaturoznawstwa (studia doktoranckie i obrona w IBL PAN w Warszawie), pisarka, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem. Publikowała w „Fa-arcie”, „Epei”, „Zupełnie Innym Świecie”. Wydała tomik opowiadań pt. „Podróż” (który obecnie wznawia dzięki Wydawnictwu E-bookowo). Bywa jurorką w konkursach literackich. Pomaga osobom piszącym w realizacji marzeń, uwalnianiu tekstów z szuflad. Wspiera ich w szukaniu inspiracji, pokonywaniu blokad twórczych, nauce warsztatu pisarskiego i wydawniczego. Pracuje również z początkującymi blogerami, którzy chcą wiedzieć, jak pisać, by inni chcieli czytać.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/krystyna-bezubik.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: