A A A

Konrad Staszewski

Konrad Staszewski

Konrad Staszewski

Konrad Staszewski urodził się w 1982 r. w Tychach, a od 1991 r. mieszka i tworzy w Sosnowcu. W 1995 r. został wyróżniony w konkursie na opowiadanie ogłoszonym przez Kanadyjsko - Polską Szkołę Pisarstwa w Poznaniu. W latach 1995-1996 uczestniczył w korespondencyjnym kursie "Podstawy Prozy Fabularnej" zorganizowanym przez tę szkołę.
W 2009r. ukończył studia licencjackie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obronił pracę dyplomową pod tytułem ?Wstępna charakterystyka prawa autorskiego?.
Od 2009 r. jest studentem Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W 2009 r. został członkiem Grupy Literackiej Impresje, a w 2010 roku Członkiem Założycielem Stowarzyszenia Literackie Impresje.
Oprócz powieści, Konrad Staszewski pisze i publikuje w Internecie opowiadania, artykuły, recenzje, teksty. Używa kilku pseudonimów literackich, między innymi: Konrad Staszewski, KonradStaszewski, konrad1, Koloman i Konrad Sta. Publikuje także wiersze swego nieżyjącego wuja, Zygmunta Dubińskiego i mamy - Marii Staszewskiej. Publikował w, nieistniejącym już AM Opowiadania, dodawanym na płytach do miesięcznika CD-Action, Biuletynie Korporacyjnym i "sZAfa" kwartalniku literacko-artystycznym. Aktualnie publikuje w serwisach i portalach internetowych. Pisze także artykuły w serwisie Interia360.
Zajmuje się także runami, mitologią celtycką i skandynawską.

Twórczość wydana:
OPOWIEŚCI Z PRZEKLĘTEJ DOLINY: UCIĘTA MOWA, wydawnictwo BLACK UNICORN, 2009 (30 egzemplarzy);
Wsłuchaj się w siebie, wydawnictwo E-bookowo, 2008;
Wiersze rodzinne: W hołdzie Zygmuntowi Dubińskiemu, wydawnictwo  Serwis Literacki www.knowacz.pl, 2008;
Wiersz pt. Taniec Aniołów znalazł się w albumie stworzonym przez Górskie Forum Dyskusyjne - Górski Świat, 2008;
Wiersze wybrane głosami internautów: Zapisane głosami, wyd. Serwis Literacki www.knowacz.pl, 2008;
ARKUSZE LITERACKIE Stowarzyszenia Twórców Wszelakich, nr 1/2/2008 Grudzień 2007/Styczeń 2008 (fragmenty Opowieści z Przeklętej Doliny: Ucięta Mowa);
OPOWIEŚCI Z PRZEKLĘTEJ DOLINY: UCIĘTA MOWA, wydawnictwo Serwis Literacki www.knowacz.pl, 2007; 
"sZAfa" kwartalnik literacko-artystyczny, nr 26/27 (grudzień 2007) (opowiadanie pt. Sen?);
tete a tete spojrzenia wiersze, wydawnictwo  Spółka Wydawnicza HELIODOR, 2006 (3 wiersze konkursowe).

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/konrad-staszewski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: