A A A

Kinga Doleżal-Kijo

Kinga Doleżal-Kijo

Kinga Doleżal-Kijo

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z zawodu filolog, prawnik i tłumaczka języka czeskiego. Z zamiłowania genealog, etnolog, historyk i religioznawca. Autorka książki 330 lat dziejów rodziny Kijo (2017) i artykułów w wielu czasopismach. Zawsze pozostaje dumna ze swoich korzeni a inspiracje i siłę do licznych inicjatyw czerpie z doświadczania swoich przodków.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/kinga-dolezal-kijo.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: