A A A

Katarzyna Żmija

Katarzyna Żmija

Katarzyna Żmija

dr Katarzyna Żmija – adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce funkcjonowania i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Autorka i współautorka około 40 publikacji naukowych, obejmujących wydawnictwa krajowe i zagraniczne.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/katarzyna-zmija.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: