A A A

Kasper Sipowicz

Kasper Sipowicz

Kasper Sipowicz

pedagog, politolog-niemcoznawca oraz germanista. Adiunkt w Katedrze Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor wielu monografii, artykułów i recenzji naukowych.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/kasper-sipowicz.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: