A A A

Jolanta Wychowaniec

Jolanta Wychowaniec

Jolanta Wychowaniec

Poetka, malarka, wokalistka.
Urodziła się  17 maja 1955r. w Katowicach. Szkołę średnią ukończyła w Wodzisławiu Śląskim. Była stypendystką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała w Symferopolu na Krymie. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. T. G. Szewczenki w Kijowie. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem i Nagrodę Rektora UJ W Krakowie. Podczas studiów zajmowała się propagowaniem kultury polskiej na Ukrainie, współorganizując Dni Kultury Polskiej w Kijowie. Była tłumaczem polskich literatów i artystów. Pracowała w szkolnictwie średnim i wyższym w Sosnowcu oraz w„ Juventurze ” w Katowicach.
Należy do Stowarzyszenia Twórców  Kultury Zagłębia w Będzinie i Nauczycielskiego Klubu Literacko - Plastycznego ”Pejzaże Myśli” w Sosnowcu.
Wielokrotnie została laureatką ogólnopolskich konkursów literackich.
Wiersze opublikowano w zbiorkach i katalogach pokonkursowych: „Szukanie brzegów zamyślenia”, „Czas otwarty”, „Słowo matka i ojciec”, „Znasz li ten kraj?”, „Bajkowy świat dzieci”, „XXV lat STKZ”,„Odcienie życia”," Perły Zagłębia. Gniazdo".
Wydała dwa tomiki wierszy: „W uczuć powodzi”, „Z płatkami róż i jaśminu".
Obrazy malowane akrylami, pastelami oraz farbami olejnymi wystawiono w galeriach Dąbrowy Górniczej ( PKZ), Sosnowca ( MUZA, KANA), Będzina ( SOWA), Czeladzi ( ODEON).
Kilkanaście lat śpiewała w sosnowieckim chórze " Salvatoris Amici". Należy do Zespołu Pieśni i Tańca "Gołowianie" w Dąbrowie Górniczej. Jest sopranistką Chóru im. Jana Kiepury " Patria" w Sosnowcu.
Została wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową przez Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/jolanta-wychowaniec.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: