A A A

Joanna Szklarz

Joanna Szklarz

Joanna Szklarz

Pisarką chciałam być od zawsze i aby nauczyć się pisarstwa poszłam na filologię polską. Ukończyłam studia magisterskie cały czas tworząc własne próby literackie w poezji i prozie. Na koncie mam niewielkie lokalne publikacje oraz opowiadanie Mojżeszu, polewaj!, które ukazało się w jednym z numerów pisma „Qfant”. Amulet Pięciu jest pierwszą powieścią, którą postanowiłam opublikować. Decyzję podjęłam w oparciu o bardzo dobry odbiór tej książki przez moich znajomych.
W życiu kieruję się filozofią poszerzania horyzontów, dlatego zawsze staram się poszerzać wiedzę i być otwartą na różne światopoglądy. W twórczości za cel podstawowy postawiłam sobie sprawienie czytelnikom takiej przyjemności, jaką odczuwam ja czytając fajną książkę.
Pisarką chciałam być od zawsze i aby nauczyć się pisarstwa poszłam na filologię polską. Ukończyłam studia magisterskie cały czas tworząc własne próby literackie w poezji i prozie. Na koncie mam niewielkie lokalne publikacje oraz opowiadanie Mojżeszu, polewaj!, które ukazało się w jednym z numerów pisma „Qfant”. Amulet Pięciu jest pierwszą powieścią, którą postanowiłam opublikować. Decyzję podjęłam w oparciu o bardzo dobry odbiór tej książki przez moich znajomych.
W życiu kieruję się filozofią poszerzania horyzontów, dlatego zawsze staram się poszerzać wiedzę i być otwartą na różne światopoglądy. W twórczości za cel podstawowy postawiłam sobie sprawienie czytelnikom takiej przyjemności, jaką odczuwam ja czytając fajną książkę.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/joanna-szklarz.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: