A A A

Jan Kochańczyk

Jan Kochańczyk

Jan Kochańczyk

Dziennikarz. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (polonistyka).
Od roku 1975 – redaktor ogólnopolskiej gazety „Sport” (Katowice).

Droga zawodowa: od korektora do zastępcy sekretarza redakcji, kierownika działu publicystyki i szefa redakcji dodatków kolorowych.
Publikacje dotyczące głównie sportów lotniczych, lekkoat-letyki, pływania i problemów ruchu olimpijskiego.
Nagrody dziennikarskie i literackie – miedzy innymi „Grand Prix” prezesa koncernu prasowego RSW (Warszawa) za cykl publikacji dotyczących sportu zawodowego w krajach socjali-stycznych (1989). Polskie opinie i dyskusje odbiły się wtedy echem także w Związku Radzieckim (epoka pieriestrojki Gorbaczowa) i przyspieszyły reformy ruchu olimpijskiego po naradzie na Kubie.

Nagrody w konkursach na artykuły i opowiadania sportowe.
Od 1991 roku – zastępca redaktora naczelnego tygodnika filmowego „Ekran”, przeniesionego w tym czasie z Wars-zawy do Katowic (Grupa „Fibak – Noma – Press”).
Od 1994 – zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Panorama”. Współpraca z katowickimi redakcjami „Dziennika Śląskiego”, „Wieczoru”, „Integracji Europejskiej” i in.
Wydania książkowe – m. in. „Filmowe skandale i skandaliści” („Twój Styl”, 2005) oraz „Ścigany Roman Polański” (część biograficzna).
kochanczyk1.jpg (2011-10-24 10:08:24)
kochanczyk2.jpg (2011-10-24 10:08:25)
kochanczyk3.jpg (2011-10-24 10:08:26)

kochanczyk4.jpg (2011-10-24 10:08:28)
kochanczyk6.jpg (2011-10-24 10:08:30)
kochanczyk5.jpg (2011-10-24 10:08:29)

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/jan-kochanczyk.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji:


e-book (PDF)e-book (EPUB)e-book (MOBI)
Terroryści też ludzie!
Terroryści też ludzie!
e-book (PDF)e-book (EPUB)e-book (MOBI)
Zbrodnia na miarę Nagrody Nobla
Zbrodnia na miarę Nagrody Nobla