A A A

Jacek Cybusz

Jacek Cybusz

Jacek Cybusz

Jacek Cybusz, urodzony w 1958 roku w Łodzi historyk i publicysta, w latach 1977-1980 studiował reżyserię filmową i telewizyjną w łódzkiej PWSFTviT, a w 1986 roku ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował m. in. jako adiunkt i kustosz w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Jest autorem kilkuset publikacji o rozmaitym charakterze i na różne tematy. Jako historyk kina wydał kilkadziesiąt artykułów (debiut publicystyczny: Motywy religijne w filmie polskim, „Kierunki” 1980, nr 51/52, s. 12) oraz – nie licząc zaplanowanego na dziesięć tomów Świata zza mgły (o kinie polskim w „pierwszym okresie przemysłowym” 1911/12-1920/21) – dwie książki: Józef Lejtes (specjalne, podwójne wydanie miesięcznika „Film na Świecie” z maja-czerwca 1983 r., nr 293-294) – monografię na temat najwybitniejszego polskiego twórcy filmowego okresu międzywojennego i Dzień dobry panie Edison (Łódź 1994: „Zeszyty Muzeum Kinematografii” Nr 3) – opis pierwszych projekcji filmowych na ziemiach polskich połączony z dowodem, że prawdziwymi wynalazcami kine(ma)tografu (zresztą od razu dźwiękowego!) byli w 1891 roku Thomas Alva Edison i jego współpracownik William Kennedy Laurie Dickson; Cybusz jest także współautorem (referat Historiozofia Józefa Lejtesa w świetle jego polskiego dzieła filmowego) i redaktorem naukowym pracy zbiorowej 80 lat kina polskiego 1908-1988 (specjalne, podwójne wydanie kwartalnika filmowego „Powiększenie” 1991, nr 1/2) oraz edytorem Wspomnień Józefa Lejtesa ze zbiorów i w opracowaniu Jacka Cybusza (cz. I: „Tygiel Kultury” 1997, nr 5, s. 54-64; cz. II: „Tygiel Kultury” 1998, nr 3, s. 51-61; cz. III: „Tygiel Kultury” 2005, nr 1-3, s. 113-126). W dziedzinie historii kina autor Świata zza mgły jest najlepszym uczniem i godnym następcą profesora Władysława Jewsiewickiego (1910-2004), najpoważniejszego dotychczas polskiego badacza owego, pozostającego pod patronatem zarówno Klio jak i Dziesiątej Muzy, fascynującego przedmiotu nauki i sztuki.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/jacek-cybusz.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: