A A A

Izabela Mikrut

Izabela Mikrut

Izabela Mikrut

Izabela Mikrut, pseudonim Mrówka - ur. 1983.

Satyryk, badacz humoru. Współpracuje m.in. z katowicką Kabaretową Sceną Trójki. Interesuje się siatkówką, z okna fotografuje zachody słońca, recenzuje książki (autorka bloga krytycznoliterackiego tu-czytam.blogspot.com).

Publikuje w "Śląsku", "Toposie", "Guliwerze" i dwutygodniku internetowym "artPapier".

Autorka książek i przedstawień teatralnych dla dzieci. Opublikowała m.in. książki "Co dziś zjadło abecadło", "Strasznie trudne wierszyki", "Słonie na pontonie" i "Co się zdarzyło w piórniku".

Strona autorki: www.facebook.com/bajki.iza.mikrut

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/izabela-mikrut.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: