A A A

Henryk Cyprian Konkol

Henryk Cyprian Konkol

Henryk Cyprian Konkol

Autor urodzony w Wejherowie.Pisze opowiadania, baśnie kaszubskie i bajki, utwory historyczne, literaturę faktu, powieści obyczajowe, hitoryczne i autobiograficzne oraz dramaty i pastorałki. Brał udział w wielu Konkursach Literackich otrzymując dotychczas ponad 40 nagród i wyróżnień uhonorowanych m.inn. wydaniem nagrodzonych utworów w wielu Almanachach i Antologiach. W dorobku ponad 130 utworów.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/henryk-cyprian-konkol.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: