A A A

Gniewomir Pieńkowski

Gniewomir Pieńkowski

Gniewomir Pieńkowski

dr Gniewomir Pieńkowski, absolwent studiów humanistycznych (stosunki międzynarodowe, politologia) oraz ekonomicznych (zarządzanie), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doktorant na studiach doktoranckich z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracował jako wykładowca akademicki, obecnie szkoleniowiec, analityk i doradca gospodarczy, ekspert ds. komunikacji międzykulturowej i public relations, felietonista branżowych czasopism. W pracy zawodowej poświęca się też innym swoim pasjom: malarstwu, grafice i fotografii, organizując wernisaże i przygotowując grafiki oraz ilustracje do książek.

Jest autorem licznych książek, artykułów naukowych (wydanych w najlepszych polskich czasopismach naukowych) i felietonów w specjalistycznych, opiniotwórczych czasopismach oraz analiz, raportów i ekspertyz biznesowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Opracowuje także innowacyjne programy nauczania i poradniki metodyczne dla szkoleniowców.

Specjalizuje się w tematyce „bliskowschodniej”, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Państwa Izrael w światowej polityce i gospodarce. Najważniejszymi zainteresowaniami w tym obszarze są: komunikacja w przedsiębiorstwach zagranicznych; kreowanie strategii komunikacyjnych na Bliskim Wschodzie; negocjacje w państwach Bliskiego Wschodu; kreowanie wizerunku w biznesie; zarządzanie międzykulturowe; zastosowanie protokołu dyplomatycznego w biznesie; polityczne uwarunkowania międzynarodowej współpracy gospodarczej; społeczno-kulturowe uwarunkowania handlu międzynarodowego; prawne uwarunkowania prowadzenia biznesu w państwach Bliskiego Wschodu; miejsce Bliskiego Wschodu w gospodarce światowej; przemiany gospodarcze w państwach Bliskiego Wschodu; polsko-izraelska współpraca gospodarcza; konflikt arabsko-żydowski w prowadzeniu efektywnej współpracy gospodarczej w Izraelu; funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na Bliskim Wschodzie oraz możliwości podjęcia współpracy z nimi przez polskie organizacje; firmy rodzinne na Bliskim Wschodzie; kibuce w gospodarce i społeczeństwie izraelskim; współpraca polityczna i gospodarcza w regionie Morza Śródziemnego; innowacyjność i zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach zagranicznych; partnerstwo publiczno-prywatne na świecie; współpraca biznesu z samorządami lokalnymi; konkurencyjność gospodarek na Bliskim Wschodzie; wzmacnianie i optymalizacji procesów biznesowych; techniki wyszukiwania nisz i potencjałów rynkowych; bezpieczeństwo międzynarodowe; zarządzanie kryzysowe; zarządzanie bezpieczeństwem w relacjach biznesowych z przedstawicielami firm bliskowschodnich; style zarządzania państwem w Izraelu; techniki zapobiegania kryzysom i sytuacjom kryzysowym w Izraelu; historia Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich; geneza konfliktu arabsko-żydowskiego; stosunki arabsko-żydowskie i rosyjsko-żydowskie na przestrzeni wieków; współpraca Izraela ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską;

W wolnych chwilach poświęca się pisaniu, współtworzeniu blogów i serwisów internetowych poświęconych tematyce gospodarczej, politycznej i społeczno-kulturowej oraz malowaniu, fotografowaniu, zwiedzaniu zabytkowych zamków, wspinaczce górskiej, grze w komputerowe gry roguelike, poznawaniu kina noir i kinematografii z różnych stron świata, a także czyta kryminały, książki historyczne i sensacyjne.

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/gniewomir-pienkowski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji:


e-book (PDF)
Odcienie natury
Odcienie natury