Panel autora Strefa autora Zaloguj się
A A A

Gniewomir Pieńkowski

Gniewomir Pieńkowski

Gniewomir Pieńkowski

dr Gniewomir Pieńkowski, absolwent studiów humanistycznych (stosunki międzynarodowe, politologia) oraz ekonomicznych (zarządzanie), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doktorant na studiach doktoranckich z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracował jako wykładowca akademicki, obecnie szkoleniowiec, analityk i doradca gospodarczy, ekspert ds. komunikacji międzykulturowej i public relations, felietonista branżowych czasopism. W pracy zawodowej poświęca się też innym swoim pasjom: malarstwu, grafice i fotografii, organizując wernisaże i przygotowując grafiki oraz ilustracje do książek.

Jest autorem licznych książek, artykułów naukowych (wydanych w najlepszych polskich czasopismach naukowych) i felietonów w specjalistycznych, opiniotwórczych czasopismach oraz analiz, raportów i ekspertyz biznesowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Opracowuje także innowacyjne programy nauczania i poradniki metodyczne dla szkoleniowców.

Specjalizuje się w tematyce „bliskowschodniej”, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Państwa Izrael w światowej polityce i gospodarce. Najważniejszymi zainteresowaniami w tym obszarze są: komunikacja w przedsiębiorstwach zagranicznych; kreowanie strategii komunikacyjnych na Bliskim Wschodzie; negocjacje w państwach Bliskiego Wschodu; kreowanie wizerunku w biznesie; zarządzanie międzykulturowe; zastosowanie protokołu dyplomatycznego w biznesie; polityczne uwarunkowania międzynarodowej współpracy gospodarczej; społeczno-kulturowe uwarunkowania handlu międzynarodowego; prawne uwarunkowania prowadzenia biznesu w państwach Bliskiego Wschodu; miejsce Bliskiego Wschodu w gospodarce światowej; przemiany gospodarcze w państwach Bliskiego Wschodu; polsko-izraelska współpraca gospodarcza; konflikt arabsko-żydowski w prowadzeniu efektywnej współpracy gospodarczej w Izraelu; funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na Bliskim Wschodzie oraz możliwości podjęcia współpracy z nimi przez polskie organizacje; firmy rodzinne na Bliskim Wschodzie; kibuce w gospodarce i społeczeństwie izraelskim; współpraca polityczna i gospodarcza w regionie Morza Śródziemnego; innowacyjność i zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach zagranicznych; partnerstwo publiczno-prywatne na świecie; współpraca biznesu z samorządami lokalnymi; konkurencyjność gospodarek na Bliskim Wschodzie; wzmacnianie i optymalizacji procesów biznesowych; techniki wyszukiwania nisz i potencjałów rynkowych; bezpieczeństwo międzynarodowe; zarządzanie kryzysowe; zarządzanie bezpieczeństwem w relacjach biznesowych z przedstawicielami firm bliskowschodnich; style zarządzania państwem w Izraelu; techniki zapobiegania kryzysom i sytuacjom kryzysowym w Izraelu; historia Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich; geneza konfliktu arabsko-żydowskiego; stosunki arabsko-żydowskie i rosyjsko-żydowskie na przestrzeni wieków; współpraca Izraela ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską;

W wolnych chwilach poświęca się pisaniu, współtworzeniu blogów i serwisów internetowych poświęconych tematyce gospodarczej, politycznej i społeczno-kulturowej oraz malowaniu, fotografowaniu, zwiedzaniu zabytkowych zamków, wspinaczce górskiej, grze w komputerowe gry roguelike, poznawaniu kina noir i kinematografii z różnych stron świata, a także czyta kryminały, książki historyczne i sensacyjne.

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/gniewomir-pienkowski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor


Lista publikacji:

e-book (PDF)
Izrael: Przewodnik biznesowy
Izrael: Przewodnik biznesowy Utrzymywanie bliskich kontaktów biznesowych z przedstawicielami innych państw, często też innych kultur może być pożyteczne dla obydwu stron relacji, konieczne jest jednak poznanie warunków, w których osoba lub organizacja, z którą współpracujemy funkcjonuje m.in. kultury kraju, systemu: społecznego, politycznego, prawnego i zasad funkcjonowania krajowej gospodarki. Niestety obecnie, wielu przedstawicieli rodzimego biznesu uważa, że tylko „suche” słupki pełne cyfr i matematycznych obliczeń są w stanie zobrazować powodzenie współpracy biznesowej z przedstawicielami innych państw, zapominając o tym, że w wielu przypadkach dopiero całościowe poznanie funkcjonowania kraju, z którego reprezentantami nawiązaliśmy współpracę, regionu naszych działań oraz zagrożeń, które w miejscu takim mogą na nas czekać umożliwi osiągnięcie pełnego sukcesu biznesowego. Każde państwo świata to zupełnie inny „teatr” działań biznesowych, w wielu przypadkach działając w zupełnie innych jednostkach samorządowych tego samego państwa spotykamy się z zupełnie innym „klimatem biznesowym”. Dlatego obecnie podstawą działalności biznesowej powinno być nie tylko koncentrowanie się na analizach opartych na wspomnianych już „słupkach”, w wielu przypadkach dostosowanych tylko i wyłącznie do naszych realiów, ale także zadawanie dużej ilości pytań dotyczących różnych aspektów działalności państwa, z którym chcielibyśmy podjąć współpracę. Do takich pytań mogą należeć m.in.: „Jakie czynniki pozaekonomiczne doprowadziły do osiągnięcia takich wskaźników ekonomicznych przez wybrane kraje i zagraniczne przedsiębiorstwa?”; „Czy czynniki pozaekonomiczne wpłyną na wskaźniki ekonomiczne działań naszych jak i partnerów biznesowych krótkotrwale, czy też długotrwale?”; „Jak mocno państwo oddziaływuje na gospodarkę?” „Jak duże ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poza granicami kraju niosą ze sobą potencjalne kryzysy wewnętrzne?”; „Czy w przypadku wystąpienia kryzysu na terenie państwa, do którego wchodzimy...
e-book (PDF)
Terroryzm
Terroryzm     Terroryzm stał się jednym z największych zagrożeń bezpieczeństwa narodów w XXI wieku. Nie jest już tylko zagrożeniem lokalnym, ale międzynarodowym. Organizacje terrorystyczne nie operują już tylko i wyłącznie w państwach, w których mają swoją siedzibę lub od lat prawadzą akcje terrorystyczne. W celu „zaistnienia” w międzynarodowych mediach, zastraszanie mieszkańców państw zachodnich, powoli coraz to bardziej wychodzą poza swoje tereny (Afryka, Azja – zwłaszcza Bliski Wschód), najczęściej kierując swoją uwagę na Stany Zjednoczone i państwa europejskie (zwłaszcza Unii Europejskiej). W wyniku tych zmian mieszkańcy państw „Zachodu” nie mogą już powiedzieć: „Jesteśmy bezpieczni. Problem terroryzmu nas nie dotyczy!”. Nawet w tych państwach, w których nie doszło do zamachów, ugrupowania terrorystyczne prowadzą nieprzerwaną infiltrację w poszukiwaniu luki w systemie bezpieczeństwa, umożliwiającej im nie tylko przeprowadzenie zamachu terrorystycznego, ale także pranie brudnych pieniędzy, zdobywanie nowych źródeł dochodów (np. ze sprzedaży narkotyków), albo też pozyskiwaniu nowych członków do swoich ugrupowań. Terroryzm nie jest więc zagrożeniem, które obserwujemy i analizujemy jako widzowie na ekranach telewizorów, zachowując się tak jakbyśmy oglądali hollywoodzki film sensacyjny. Jest zagrożeniem realnym i do tego nieprzewidywalnym. Nawet przy zaangażowaniu najnowszych technologii informatycznych, wszystkich sił wyspecjalizowanych jednostek oraz czujności zwykłych mieszkańców państw, nie jest obecnie możliwe 100% wykrycie zagrożeń terrorystycznych. W celu wykrycia jak największej ilości potencjalnych sprawców zamachów oraz zwalczania organizacji terrorystycznych opracowywane są liczne akty prawne, które mają ułatwić poszczególnym służbom i mieszkańcom państw, skuteczne odnajdywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. Tylko dzięki nieprzerwanemu aktualizowaniu przepisów prawnych, dostosowanych do panujących w danej chwili warunków, możliwe jest uniknięcie jak największej ...
e-book (PDF)
Odcienie natury
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie akceptujesz to (NACIŚNIJ W CELU AKCEPTACJI). Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.