A A A

Gabriela Molesztak

Gabriela Molesztak

Gabriela Molesztak

W latach 2000 - 2006 była uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J.P. II w Wadowicach w klasie wiolonczeli. W latach 2009 - 2012 uczęszczała do VI LO na ul. Słowackiego w Wadowicach o profilu polonistyczno - językowym. W roku 2015 została absolwentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, z filią w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej. Kierunek studiów jaki wybrała to: pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna.

W czasach liceum opiekę nad artystką roztoczyła polonistka mgr Agnieszka Kołek. W tym okresie pisarka zaczęła zdobywać pierwsze nagrody w konkursach międzyszkolnych, powiatowych. Zaczęły ukazywać się pierwsze prace drukiem dzięki projektowi „Herbaciarnia” organizowanemu przez Panteon Narodowy w Krakowie. W miesięczniku fundacji PN „Pasja” ukazał się pierwszy esej Gabrieli, pod panieńskim nazwiskiem pt. „Bo przecież nikt z nas nie może wybrać sobie epoki, w której będzie żył”.

Wkrótce w zbiorowych pracach, almanachach oraz pokłosiach konkursowych ukazały się drukiem utwory takie jak: wiersz Jeden oddech urywany, bajka Wigilijny czar oraz Ekobaśń, opowiadanie I nie opuszczę cię nawet po śmierci... Nawiązała współpracę z Miesięcznikiem Ludzi Wolnych „Libertas”, gdzie ukazywały się opowiadania jej autorstwa i wiersze dla dzieci. Debiutowała w 2016 roku powieścią obyczajową pt. „Smutek radości” wydaną przez Wydawnictwo Św. Macieja Apostoła. W roku 2018 opublikowała 2 bajki z serii „Zaczarowana Latarka” , które zostały odebrane z wielkim entuzjazmem przez najmłodszych i ich rodziców. Bajki noszą tytuły: „W świecie Dinomuzyków” oraz „W krainie Cykającej Wskazówki”. Prowadzi blog literacki pt. „Atramentowe Łzy”. Ma fanpage na facebooku Gabriela Molesztak - art. Jest częstym gościem w Radiu Andrychów, gdzie można było usłyszeć audiobook bajki „Zaczarowana Latarka. W świecie Dinomuzyków”.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/gabriela-molesztak.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: