A A A

Florence Bell

Florence Bell

Florence Bell

Florence Bell kocha podróże i spotkania z ludźmi. Podczas swojej kilkuletniej pracy jako pilotka wycieczek zwiedziła całą Europę, poznając ją jednak nie tylko powierzchownie, ale również nawiązując przyjaźnie. W swoich powieściach korzysta z własnych doświadczeń, dzięki czemu jej historie nabierają prawdziwych kolorów.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/florence-bell.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: