A A A

Ewelina Lipińska

Ewelina Lipińska

Ewelina Lipińska

Ewelina Lipińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Prawo. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa cywilnego, szczególnie zaś prawa rodzinnego i opiekuńczego. Za pracę magisterską pod tytułem: "Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janiny Panowicz-Lipskiej,
a recenzowaną przez prof. UAM dr hab. Tomasza Sokołowskiego, autorka otrzymała ocenę bardzo dobrą.

W toku edukacji uniwersyteckiej autorka odbyła szereg praktyk i stażów studenckich, a od lutego 2011 roku jest zatrudniona w jednej z poznańskich kancelarii adwokackich, systematyzując i pogłębiając swoją wiedzę oraz doświadczenie. Posługuje się trzema językami obcymi - angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.

Autorka interesuje się literaturą i sztuką filmową, zwłaszcza twórców pochodzących z Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Jej pasją są podróże oraz aktywny wypoczynek.

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/ewelina-lipinska.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: