A A A

Duśka Gaczorek

Duśka Gaczorek

Duśka Gaczorek

"Duśka" oczywiście nie jest moim urzędowym imieniem, ale prawdziwe zdecydowanie nie nadaje się do przytoczenia, więc pozostawię je jako jedną, wielką tajemnicę. W wolnym czasie maluję, piszę opowiadania (w chwilach wielkiej desperacji- wiersze) i uczę się biologii, o ile nie jest to mejoza i mitoza.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/duska-gaczorek.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor