A A A

Dr Jerzy Podlewski

Dr Jerzy Podlewski

Dr Jerzy Podlewski

Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem. Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w firmach polskich i międzynarodowych. Doradca zarządów wdrażających systemy zarządzania ryzykiem korporacyjnym Enterprise Risk Management (ERM). Certyfikowany Menadżer Ryzyka POLRISK. Członek europejskiej federacji menadżerów ryzyka FERMA. Doktor nauk ekonomicznych. Mówca i panelista na konferencjach biznesowych (Magazynu Forbes, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Polskiego Instytutu Dyrektorów, GPW, MSP, Gazety Ubezpieczeniowej, Coface, klubów biznesu). Autor wielu publikacji branżowych, w tym no. 3  e-bestsellera 2013 w kategorii „Biznes i ekonomia” empik.com pt. „Zombie atakują! Zarządzanie ryzykiem po prostu”. Od 2012 roku prowadzi rubrykę „Ryzykonomia” w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a od 2009 roku blog o zarządzaniu ryzykiem www.ryzykonomia.pl

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/dr-jerzy-podlewski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: