A A A

Dejan Vukićević

Dejan Vukićević

Dejan Vukićević

Urodził się w 1965 roku w Kraljewie (Serbia). Ukończył studia na Katedrze Literatury Światowej i Teorii Literatury w Belgradzie. Pracuje w Serbskiej Bibliotece Narodowej.

Opublikował zbiory opowiadań: Żałoby (Korota, 1998), Aleja dziwacznych posągów (Aleja bizarnih kipova, 2002), Odurzenie (Omama, 2007), oraz powieść Cierń (Bodilo, 2005).

Dwa z jego opowiadań (Circulus vitae i Człowiek z okrągłego placu) zostały opublikowane w polskim przekładzie w czasopiśmie "Portret".

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/dejan-vukicevic.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: