A A A

Darsud Li

Darsud Li

Darsud Li

Swoją literaturę kieruje do dzieci w dojrzałym wieku. Mieszając gatunki dostarcza rozrywki o uniwersalnym charakterze. Posiada dojrzałość, która pozwala mu zajrzeć za dekoracje rzeczywistości. Tam odszukuje źródła targających nami lęków. Według Darsuda Li strach to nasz stały towarzysz, ale aby z nim żyć, trzeba go zrozumieć.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/darsud-li.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher