A A A

Dąbrowska Weronika

Dąbrowska Weronika

Dąbrowska Weronika

wizjonerka, malarka, architekt, pisarka, podróżniczka. Prowadzi warsztaty malarstwa wizyjnego i uczy rozmawiać z Drzewami. W swoich książkach przekracza granice poznanego świata. Uczy ludzi na prowadzonych przez siebie warsztatach uruchamiania nieużywanych zmysłów - wyobrażni poza czaso-przestrzennej i komunikacji na poziomie koherencji serca. Gdy człowiek nauczy się komunikacji z Drzewami- uruchamia w sobie czystą wrażliwość, jasnoczucie, jasnowiedzenie, jasnowidzenie. Naturalne dla człowieka kreowanie własnego życia staje się łatwe lekkie i naturalne. Następne książki to: Wiedza Drzew oraz Leksykon Sylwoterapeuty, w których pokazuje jakie zainteresowania mają różne gatunki Drzew i jak z nimi współpracować w celu uzdrawiania siebie i rzeczywistości wokół siebie.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/dabrowska-weronika.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor