A A A

Bogdan Wawrzyńczyk

Bogdan Wawrzyńczyk

Bogdan Wawrzyńczyk

autor ponad 200 artykułów i siedmiu książek. Swoim życiem potwierdza wyznawane wartości.

Doradca życiowy, pedagog- terapeuta, wykładowca, mówca motywacyjny, edukator. Nauki humanistyczne studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, na Uniwersytecie Warszawskim i Francuskim Instytucie Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Swoją karierę rozpoczął 35 lat temu napisaniem pracy pt. „Postawa humanistyczna człowieka”, czym pragnął zwrócić uwagę na najcenniejsze wartości życia, a przede wszystkim relacji międzyludzkich opartych na szacunku i zrozumieniu. Mieszkał w 37 miejscach w Polsce i na świecie. Poznał osobiście kilkanaście tysięcy osób, co dzisiaj owocuje (w połączeniu z nauką akademicką) wiedzą na temat człowieka i jego relacji z samym sobą, drugim człowiekiem i przyrodą.

Zajmował się promocją gospodarczą, zorganizował 10 kongresów i konferencji ogólnopolskich przedsiębiorców, wydając w tym czasie 4 książki z zakresu estetyki i wzornictwa.

Przez ostatnich dziesięć lat podróżował po Polsce. Osobiście odwiedził ponad 1000 miejscowości, czego efektem było zorganizowanie 22 autorskich wystaw plenerowych pt. „POLSKA NAJ” oraz napisanie dwóch książek o Polsce.

Praktycznie od czasów studiów… jest powiernikiem i doradcą kobiet, które dzielą się z nim swoimi życiowymi doświadczeniami i problemami.

Prowadzi wykłady motywacyjne i doradza w zakresie rozwoju świadomości, relacji międzyludzkich, erologii związku i doradztwa życiowego

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/bogdan-wawrzynczyk.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: