A A A

Barbara Siuta-Tokarska

Barbara Siuta-Tokarska

Barbara Siuta-Tokarska

prof. UEK dr hab. Barbara Siuta-Tokarska – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Problematyka Jej zainteresowań badawczych dotyczy zagadnień funkcjonowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w świecie. Autorka i współautorka trzech książek oraz ponad 120 publikacji naukowo-badawczych, w tym krajowych i zagranicznych.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/barbara-siuta-tokarska.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: