A A A

Barbara Czardybon

Barbara Czardybon

Barbara Czardybon

Jestem dr n. hum. w zakresie filozofii. Obecnie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie kieruję projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.
W dorobku mam ponad 40 recenzowanych opracowań naukowych. Moje teksty ukazują się w wiodących polskich periodykach naukowych, a także w ważnych wydawnictwach w Rosji, Serbii i Izraelu. Jedną ze sfer mej aktywności naukowej jest działalność translatorska – tłumaczę rosyjską literaturę filozoficzną.
Od chwili ukończenia studiów magisterskich prowadzę działalność dydaktyczną na kilku uczelniach. Na moje doświadczenie dydaktyczne składają się zajęcia w Instytucie Filozofii oraz Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kolegium Pracowników Służb Społecznych „Socius” w Chorzowie – filii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, a także wykłady gościnne w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W charakterze wykładowcy współpracuję ponadto z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” w Katowicach.
Mając na uwadze doskonalenie swej aktywności dydaktycznej, uczestniczyłam w kilku specjalistycznych kursach podyplomowych oraz dwa razy wzięłam udział jako współwykonawca w projekcie unijnym Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość, realizowanym przez WSB w Dąbrowie Górniczej.
Wśród szkoleń, w jakich uczestniczyłam, były między innymi szkolenia z nowatorskich sposobów planowania i realizacji procesu dydaktycznego, komunikacji i prowokacji w pracy trenera, sztuki regulacji emocji w pracy zawodowej.
Byłam pomysłodawczynią i wykonawczynią cyklu spotkań warsztatowych funkcjonujących jako Akademia Filozoficzna, Wieczorki z Filozofią, Pop-Kalendarz Filozoficzny, Samowar Literacko-Filozoficzny, BeCeKowy Suplement Filozoficzny i BeCeKowych Siedem Grzechów Filozoficznych. Współpracuję z  Uniwersytetami Trzeciego Wieku na Śląsku i w Małopolsce.
Coachingiem zajmuję się począwszy od 2014 roku. Z ramienia Akademii Profesjonalnego Coachingu w WSB przygotowuję się do uzyskania międzynarodowej certyfikacji w Noble Manhattan Coaching – największej i najstarszej szkole coachingu w Europie.
Specjalizuję się w life i career coachingu. Doceniam znaczenie interwencji prowokatywnych. Odrębnym obszarem mojej pracy jest coaching dedykowany pracownikom naukowym.

Adres do korespondencji: basiaczardybon@interia.pl.

 

http://barbaraczardybon.wix.com/coaching

 

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/barbara-czardybon.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: