A A A

Asia Dzi

Asia Dzi

Asia Dzi

Archeolog z wykształcenia i zainteresowania, grafik z zamiłowania oraz piętnastu lat ciężkich robót w zawodzie. Na niwie literatury działa ponownie od początku 2014 roku, chociaż pierwsze trzy zeszyty szesnastokartkowe zapisała pierwszą powieścią w wieku lat dwunastu. Był to fabularyzowany zapis snu o pewnym młodzieńcu, udającym się na zawody łapania kamieni.
Od tamtej pory, jeśli w ogóle coś napisze, twardo trzyma się szeroko pojmowanej fantastyki, także wtedy, kiedy tematem jest kryminał bądź romans.
W 2014 roku zdobyła wyróżnienie oraz 200 zł (pierwsze pieniądze zarobione na pisaniu!) w IV Ogólnopolskim Konkursie na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej.
Archeolog z wykształcenia i zainteresowania, grafik z zamiłowania oraz piętnastu lat ciężkich robót w zawodzie. Na niwie literatury działa ponownie od początku 2014 roku, chociaż pierwsze trzy zeszyty szesnastokartkowe zapisała pierwszą powieścią w wieku lat dwunastu. Był to fabularyzowany zapis snu o pewnym młodzieńcu, udającym się na zawody łapania kamieni.
Od tamtej pory, jeśli w ogóle coś napisze, twardo trzyma się szeroko pojmowanej fantastyki, także wtedy, kiedy tematem jest kryminał bądź romans.
W 2014 roku zdobyła wyróżnienie oraz 200 zł (pierwsze pieniądze zarobione na pisaniu!) w IV Ogólnopolskim Konkursie na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/asia-dzi.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: