A A A

Artur Machura

Artur Machura

Artur Machura

Artur Machura jest członkiem Organization of Software Engineers. Specjalizuje się w Analizie Biznesowej, nastawionej na rozwój przedsiębiorstw w oparciu o ICT (Information and communication technologies). W związku z czym, prowadzi działalność badawczo-naukową poświęconą analizie biznesowej. W porozumieniu z którą, świadczy również usługi specjalistyczne dla przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem. Profl zawodowy i doświadczenia charakteryzuje na stronie www.software-engineers.org/amachura

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/artur-machura.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: