A A A

Armand Detraque

Armand Detraque

Armand Detraque

Armand Detraque na tle swych drzeworytów na wystawie dyplomowej. Oxfrord 2011.

Armand Detraque to pseudonim młodej artystki i historyka sztuki związanej z Brookes Uniwersity w Oxfordzie o sosnowieckich korzeniach. Uprawia grafikę i malarstwo sztalugowe.

 

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/armand-detraque.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: