A A A

Arkadiusz R. Skowron

Arkadiusz R. Skowron

Arkadiusz R. Skowron

Arkadiusz R. Skowron przyszedł na świat 24 lutego w Opolu. Dokładnie: w osiemdziesiątą siódmą rocznicę urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza, znanego jako Witkacy.

W dzieciństwie przezywano małego Areczka Ignac i zdarza się, że niektórzy w Rodzinie nadal czasem tak go nazywają. Poza tym jest wnukiem ... dwóch Stanisławów.

Samookreślił się Skowron zwierszokleconym bardem chmurnoryjnym, aby sprowadzić do wspólnego mianownika: satyrę, muzykę, poezję, teatr i …sztukę po prostu. Swoje działania artystyczne nazywa Teatrem liter, albo zwierszeniami pijanymi bez chemii.

W trakcie spotkań autorskich występuje z pomalowaną twarzą, by przeakcentować maskę. Nie daje spokoju gitarze i publiczności, którą z reguły tra(k)tuje jak rekwizyt, albo naczynia laboratoryjne.

Laboratoryjnie podchodzi również do internetowych publikacji, przedkładając nade wszystko papierowe wydania książkowe. Lubi psy, ale jak kot chodzi swoimi ścieżkami.


6.3.jpg (2012-03-22 14:26:58)


Często podpisuje się: ARS, albo kończy wiadomości krótkim: ave ArS.

Pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich. Odbył służbę wojskową w pełnym wymiarze 547 dni.

W życiorysie zawodowym ma etapy pracy m.in.: w zakładach mięsnych, w firmach budowlanych i handlowych.

Prowadził zajęcia twórcze z młodzieżą, Piwnica na Piętrze, w SDK Odeon w Czeladzi, czego pokłosiem było kilka wspólnych wieczorów i spektakli poetyckich, oraz antologia z młodą twórczością Gladiat(w)orzenie słowami (Czeladź 2005 r.). Czasami bywał zapraszany do jury konkursów literackich. Kilka lat grywał swoje utwory na ulicach i w podmiejskich tunelach. Obecnie pracuje dla Polskiej Poczty Polskiej S.A. Mieszka w Czeladzi.

 

image47-minipx.jpg (2012-03-22 14:27:02)

Autor autorskich tomików poezji: „Nadmgnienie zmrużenia" (2004 r.), „AutoMORDet" ( „popełniony drukiem” w 2009 r., dokładnie w siedemdziesiątą rocznicę śmierci Witkacego), ChmurnoRYJność w synonimie hipnozy (2012 r., z ilustracjami Natalii Majki i fotografiami otworkowymi Kamila Myszkowskiego. Książka ujrzała światło dzienne dokładnie w rocznicę urodzin ARSa i Witkacego, czyli 24 lutego.). Bywał wyróżniany w konkursach literackich i w przeglądach piosenki poetyckiej. ZwycięzcaLiterackiego Hyde Parku w 2005 roku w Dąbrowie Górniczej (kategoria: piosenka poetycka). Za znaczące zasługi położone w organizacji życia kulturalnego Zagłębia i Polski w roku 2010 Arkadiusz R. Skowron został uhonorowany Nagrodą Profesora Włodzimierza Wójcika Zielony Laur.

Od lat Skowron jest mocno zaangażowany w środowiska abstynenckie i trzeźwościowe. Przyznaje, że spalił wszystkie swoje wiersze powstałe pod wpływem choćby najmniejszej ilości alkoholu. Na prośbę o jakiekolwiek określenie tychże odpowiada, że wystarczy włożyć rękę w ogień i wszystko będzie wiadome.

Papierosy pali jak smok, ale kocha jak wariat i wypija litry kawy parzonej po turecku.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/arkadiusz-skowron.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: