A A A

Arkadiusz Kuranowski

Arkadiusz Kuranowski

Arkadiusz Kuranowski

Ekonomista, absolwent: Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, Podyplomowych Studiów Zarządzania Nieruchomościami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Instytucjami Sportowo-Rekreacyjnymi Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości i Menadżer Sportu.

Od 2003 r. urzędnik m. st. Warszawy.

Mąż Katarzyny i ojciec 2 dzieci: Leny i Alana.

Od lat związany z ruchem harcerskim. Harcerską przygodę zaczął od 7 roku życia w drużynie zuchowej, potem harcerskiej. W końcu został drużynowy 7 Wodnej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Cadetów  "Rafa" herbu Krzysztofa Kolumba. Przez 10 lat Szczepowy 7 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych w Szkole Podstawowej Nr 143  i Hufcowy Warszawskiego Hufca Harcerzy Saska Kępa, Przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Szczepie 7 WDHiZ. Wieloletni Przewodniczący i Członek Zarządu Obwodu Praga Południe oraz Skarbnik - Członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Kierownik wypoczynku jako Komendant Zgrupowań Obozów i Zimowisk (1991-2005).

Wieloletni Przewodniczący i członek Rady Osiedla Las w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Sternik jachtowy i sternik motorowodny i uczestnik rejsów morskich o długości 1000 mil morskich.

Organizator w 2002 r. Praskiej Ligi Piłki Halowej - największej profesjonalnej ligi piłki halowej dla amatorów w Warszawie. Inicjator i współtwórca Ogólnopolskich Mistrzostw Pływackich ZHR i Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Wodnym ZHR oraz wielu innych imprez sportowych i kulturalnych. Organizator i wykładowca kursów na kierowników i wychowawców.

Autor książek: Poradnik kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (1999r.), Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej (2013 r.), Wypoczynek dzieci i młodzieży (2016 r.), oraz pracy naukowej Organizacja imprezy sportowej na przykładzie turnieju piłki halowej (2007r.).

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/arkadiusz-kuranowski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: