A A A

Anna Pielesz

Anna Pielesz

Anna Pielesz

Chemik, pracownik naukowy i dydaktyczny, zainteresowania naukowe analityka polimerów naturalnych i biopolimerów, zainteresowania pozazawodowe wędrówki bliższe i dalsze, w tym całoroczne góry, miasta i zabytki.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/anna-pielesz.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: