A A A

Anna Mikler-Chwastek

Anna Mikler-Chwastek

Anna Mikler-Chwastek

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się dotykowym poznawaniem otocznia przez niemowlęta i małe dzieci, preferencjami dotykowymi (skonstruowała narzędzie autorskie służące do diagnozy preferencji dotykowych i społecznych niemowląt) oraz kształtowaniem się samodzielności życiowej niemowląt, dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.

Prywatnie pisze bajki dla małych dzieci.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/anna-mikler-chwastek.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: