A A A

Anna Maria Świątek

Anna Maria Świątek

Anna Maria Świątek

ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest nauczycielką języka polskiego w warszawskim liceum ogólnokształcącym, autorką wierszy dla dzieci, szkolnego słownika gatunków literackich, przewodnika po literaturze dla licealistów, książkowych i prasowych wypowiedzi publicystycznych, recenzji i opracowań krytycznoliterackich, zbioru zasad savoir vivre`u, założycielką i opiekunką wielokrotnie nagradzanej gazety licealnej.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/anna-maria-swiatek.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher