A A A

Anna Macek

Anna Macek

Anna Macek

Mimo, że Anna M. Macek ma dopiero 14 lat już wchodzi na polski rynek. Jej wcześniejsze opowiadania nieraz zadziwiały nauczycieli. Dziewczyna odkryła swój talent pomiędzy II a III klasą podstawówki. Prawdopodobnie przyczyniły się do tego podwórkowe plany stworzenia filmu i świadomość, że ktoś musi napisać scenariusz.
Anna M. Macek pisze ogólnie fantastykę, ale w zamiarach na także książki dla Waszych pociech.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/anna-macek.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: