A A A

Anna Gergana Rangełow

Anna Gergana Rangełow

Anna Gergana Rangełow

urodzona w 1978r., w Warszawie. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Współautor książki "Jak uczyć się trzy razy szybciej" (Liternet, 2007). Od lat wykorzystuje metody szybkiej i efektywnej nauki, a aktualnie i jej dzieci zaznajamiają się z nimi i przystępują do ich stosowania.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/anna-gergana-rangelow.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: autor

Lista publikacji: