A A A

Andrzej Szprynger

Andrzej Szprynger

Andrzej Szprynger

Jako fizyk zajmowałem się głównie teorią cieczy zarówno w ujęciu kwantowym, jak i klasycznym, tym samym wchodząc w dwie rozłączne domeny zjawisk. Robotę miałem więc mokrą, ale nikt mnie za to specjalnie nie ścigał, a i udało mi się jakoś uchować przed reumatyzmem. Zgłębione wówczas tajniki wprawnego i efektywnego lania wody wykorzystuję, gdzie tylko się da. Zdarza mi się uprawiać łyżwiarstwo, co wykształciło we mnie równie cenną umiejętność ślizgania. Wśród zainteresowań na pierwszym planie jest teatr. Staram się z pozycji chłodnego obserwatora śledzić wrocławskie sceny oraz rozmaite wydarzenia okołoteatralne, których w mieście za sprawą m.in. Instytutu Grotowskiego nie brakuje. Żyję dostatecznie długo, by nie tylko dostrzec ogrom zmian, ale i pokusić się o jakieś wnioski. Teatr wydaje mi się być stworzony na podobiznę wszechświata. Góruje jednak nad pierwowzorem tym, że procesowi jego rozszerzania się towarzyszy wzrost gęstości teatralnych poczynań. Sztukom plastycznym, o których staram się mieć blade pojęcie, przypisać można podobny „ekspansjonizm”. Poza tym, nie lubię pierogów ruskich, ale czy to ma w ogóle jakieś znaczenie?

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/andrzej-szprynger.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: