A A A

Andrzej Sławski

Andrzej Sławski

Andrzej Sławski

Urodził się w1959r. Obecnie mieszka w Katowicach. Posiada wyższe wykształcenie techniczne i cały aktywny okres zawodowy przepracował w górnictwie. Miłośnik gór. Po zakończeniu pracy zawodowej zaczął pisać opowiadania fantasy i science fiction.

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/andrzej-slawski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: