A A A

Andrzej Lam

Andrzej Lam

Andrzej Lam

Historyk i teoretyk literatury, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Akademii Humanistycznej w Pułtusku, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Ur. 26 grudnia 1929 w Grudziądzu.

Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Związany od 1951 z Uniwersytetem Warszawskim, dyrektor Instytutu Literatury Polskiej 1976-82, kierownik Zakładu Literatury XX wieku 1982-2001. Wykładał literaturę polską na uniwersytecie w Moguncji 1982/1983.

Tłumacz i komentator Dzieł wszystkich Horacego i klasyków poezji niemieckiej, przyswoił literaturze polskiej wiele nietłumaczonych dotychczas jej arcydzieł.

Spis publikacji:

  • Programy awangardy poetyckiej w Polsce w l. 1917-1923, t. 1-2 (1969, wersja niem. Die literarische Avantgarde in Polen 1990)
  • Opisanie z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy "Kontynentów" (1965)
  • Wyobraźnia ujarzmiona (1967) - szkice lit. i rozprawy
  • Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939 (1972, 2. wyd. 1976)
  • Z teorii i praktyki awangardyzmu (1976)
  • Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918-1978 (1980)
  • Lupus in fabula - szkice i rozprawy historyczno- i teoretycznolit. (1988)
  • Mainzer Vorlesungen über die polnische Literatur seit 1918 (1983)
  • Inne widzenie. Studia o poezji polskiej i niemieckiej (2001)
  • Poznać to, co mówimy. Prace filologiczne i wspomnienia (2009)

Przekłady z literatury niemieckiej: Pieśń o Nibelungach, średniowieczna poezja miłosna w antologii Minnesang, dzieła wszystkie Wolframa von Eschenbach (m.in. Parsifal), Sebastiana Branta Okręt błaznów, epigramaty Anioła Ślązaka Cherubinowy wędrowiec, poezje Goethego, Schillera oda Do Radości, Hölderlina (Nocny wędrowiec), Eichendorffa (Wiosna i miłość), Mörikego, Rilkego (Księga godzin; Księga obrazów; Poezje nowe), Stadlera (Wymarsz), Trakla (Wiersze zebrane; Wiersze z rękopisów; w druku: Poezje wszystkie), Heyma (Armada nocy).

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/andrzej-lam.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Tłumacz

Lista publikacji: