A A A

Alistair A. Tarwid

Alistair A. Tarwid

Alistair A. Tarwid


Alistair A. Tarwid was born in Wallingford, England in 1953

The son of a Pole and a Scot, he grew up in England, Kenya, Yemen and Singapore.

Originally an archaeologist and painter, Alistair A. Tarwid is now a translator and interpreter living on the German-Danish border. He has also appeared on the stage, acting in Low German dialect plays.

Alistair A. Tarwid urodził się w Wallingford w Anglii w 1953 roku.

Syn Polaka i Szkotki, wychowywał się w Anglii, Kenii, Jemenie i Singapurze.

W początkowym okresie życia był archeologiem i artystą malarzem, obecnie zajmuje się tłumaczeniami. Alistair  A. Tarwid mieszka na pograniczu niemiecko-duńskim. Występuje także na scenie, grając sztuki w dialekcie dolnoniemieckim.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/alistair-a-tarwid.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: