A A A

Algernon Bertram Mitford

Algernon Bertram Mitford

Algernon Bertram Mitford

późniejszy pierwszy lord Redesdale, urodzony w 1837 r. wstąpił do służby dyplomatycznej w wieku 21 lat. Służył w Rosji i Chinach  gdzie w ciągu kilku miesięcy nauczył się miejscowych języków na tyle dobrze, by swobodnie się komunikować.

W październiku 1866 został przeniesiony do Japonii. Jego pobyt tam trwał nieco ponad trzy lata, do stycznia 1870 r. Był to okres burzliwych przemian  i doniosłych wydarzeń w historii Japonii, która od dwustu pięćdziesięciu lat izolowała się od świata i wciąż była krajem feudalnym pod rządami szogunów. Lecz wkrótce ostatni szogun z rodu Tokugawa został pokonany i  rozpoczęła się era  „westernizacji” Japonii.

Młody dyplomata brał w pewien sposób udział w tych burzliwych wydarzeniach. Znalazł też czas, żeby  nauczyć się języka japońskiego i to z tak dobrym skutkiem, że w 1869 został wyznaczony do pełnienia funkcji tłumacza między młodym cesarzem Meiji, a synem królowej Wiktorii, księciem Alfredem.

Język pisany również opanował bardzo dobrze, bo już w 1868 r. był zajęty tłumaczeniem tych  „Opowieści”, a ich ostateczną redakcją zajął  się już  po powrocie do Anglii.

Mitford nigdy nie był zaliczany do  japonologów. Oprócz rozdziałów o Japonii w swoich autobiograficznych wspomnieniach oraz późniejszej pracy „The Garter Mission to Japan”, nigdy nie opublikował żadnej innej pracy o Japonii.

 

Algernon_Freeman-Mitford_(portrait_by_Samuel_Lawrence)

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/algernon-bertram-mitford.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: